ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หมวดหมู่สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์
dot
bulletสินค้าหรือบริการ 1
bulletสินค้าหรือบริการ 2
bulletสินค้าหรือบริการ 3
bulletสินค้าหรือบริการ 4
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์...........อู่ต่อเรือจำลองไม้มงคลเพชรนาวี..............

 

 
ขณะนี้เพชรนาวีได้ประยุกต์ในการสอนต่อเรือจำลอง-และเรือโมเดล หรือเรือตัวอย่างให้ท่านที่อยากเรียนรู้เรื่องการทำเรือ จำลอง หรือโมเดลเรือตัวอย่างๆละเอียดลึกซึ้งจากการสอนที่เป็นที่ไปที่มาของโครงสร้างเรือทุกชนิด// การต่อเรือจำลองที่ไม่รู้สัดส่วนของความเป็นจริงของเรือโบราณจะไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อการศึกษาได้เลย และการสร้างเรือจำลองที่แท้จริงต้องผ่านการออกแบบ เขียนแบบเพื่อนำไปประยุกต์กับของจริงและเพื่อไต่เต้าไปสู่การสร้างเรือจริงและบัดนี้เพชรนาวีได้ทำการสอนต่อเรือจำลองเป็นรุ่นๆ ๆละ6 คนเพื่อรองรับตลาดการค้าเสรีเอเชี่ยนที่จะถึงในอีกหนึ่งปีเศษๆข้างหน้านี้ การสอนไม่ใช่สอนแบบให้ทำตามแบบของผู้สอนอย่างเดียวโดยไม่อธิบายถึงหลักวิชาการที่แท้จริงเช่นหน้าเพล่คือเส้นอะไร มีความหมายเพื่ออะไร   เส้น โค้งของกงเรือจุดกำเนิดมาจากตรงไหน   ใบจักรที่ใช้ในเรือลำนั้นๆควรจะมีรอบผ่าสูญกลางเท่าไร และคำนวณมาจากไหน  ระวางขับน้ำคำนวณมาจากอะไร นี่คือการสอนที่มีประสิทธิภาพในเชิงหลักวิชาการว่าด้วยหลักการต่อเรือที่แท้จริง เราสอนภาคทฤษฎีด้วยจอโปรเจ็กเต้อร์ ชัดเจนในการโยงเส้นต่างๆ   เมื่อท่านเรียนจบกระบวนการในการต่อเรือจำลองที่รู้จริงไปถึงการต่อเรือจริง ท่านจะได้เรือลำที่ท่านฝึกทำด้วยฝีมือของท่านเองกลับบ้าน ด้วยความภาคภูมิใจ ขนาด 2 ฟุต หนึ่งลำมูลค่าไม่ต่ำกว่า10.000.00 บาท
      ค่าสมัครเรียน 9500.00 บาท ต่อคน( สำหรับฉะเพราะท่านที่เรียนทำเรือสำเภาท่านต้องเสียค่าทำสีและเย็บใบเรืออีกลำละ 800.00 บาท )และสำหรับท่านที่ชักชวนเพื่อนมาเรียนในคอร์ตเดียวกันเราจะลดค่าเรียนให้ท่าน 1000.00 บาท ต่อคน
ขณะนี้เพชรนาวีได้ประยุกต์ในการสอนต่อเรือจำลอง-และเรือโมเดล หรือเรือตัวอย่างให้ท่านที่อยากเรียนรู้เรื่องการทำเรือ จำลอง หรือโมเดลเรือตัวอย่างๆละเอียดลึกซึ้งจากการสอนที่เป็นที่ไปที่มาของโครงสร้างเรือทุกชนิด// การต่อเรือจำลองที่ไม่รู้สัดส่วนของความเป็นจริงของเรือโบราณจะไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อการศึกษาได้เลย และการสร้างเรือจำลองที่แท้จริงต้องผ่านการออกแบบ เขียนแบบเพื่อนำไปประยุกต์กับของจริงและเพื่อไต่เต้าไปสู่การสร้างเรือจริงและบัดนี้เพชรนาวีได้ทำการสอนต่อเรือจำลองเป็นรุ่นๆ ๆละ6 คนเพื่อรองรับตลาดการค้าเสรีเอเชี่ยนที่จะถึงในอีกหนึ่งปีเศษๆข้างหน้านี้ การสอนไม่ใช่สอนแบบให้ทำตามแบบของผู้สอนอย่างเดียวโดยไม่อธิบายถึงหลักวิชาการที่แท้จริงเช่นหน้าเพล่คือเส้นอะไร มีความหมายเพื่ออะไร   เส้น โค้งของกงเรือจุดกำเนิดมาจากตรงไหน   ใบจักรที่ใช้ในเรือลำนั้นๆควรจะมีรอบผ่าสูญกลางเท่าไร และคำนวณมาจากไหน  ระวางขับน้ำคำนวณมาจากอะไร นี่คือการสอนที่มีประสิทธิภาพในเชิงหลักวิชาการว่าด้วยหลักการต่อเรือที่แท้จริง เราสอนภาคทฤษฎีด้วยจอโปรเจ็กเต้อร์ ชัดเจนในการโยงเส้นต่างๆ   เมื่อท่านเรียนจบกระบวนการในการต่อเรือจำลองที่รู้จริงไปถึงการต่อเรือจริง ท่านจะได้เรือลำที่ท่านฝึกทำด้วยฝีมือของท่านเองกลับบ้าน ด้วยความภาคภูมิใจ ขนาด 2 ฟุต หนึ่งลำมูลค่าไม่ต่ำกว่า10.000.00 บาท
      ค่าสมัครเรียน 9500.00 บาท ต่อคน( สำหรับฉะเพราะท่านที่เรียนทำเรือสำเภาท่านต้องเสียค่าทำสีและเย็บใบเรืออีกลำละ 800.00 บาท )และสำหรับท่านที่ชักชวนเพื่อนมาเรียนในคอร์ตเดียวกันเราจะลดค่าเรียนให้ท่าน 1000.00 บาท ต่อคน
 
ขณะนี้เพชรนาวีได้ประยุกต์ในการสอนต่อเรือจำลอง-และเรือโมเดล หรือเรือตัวอย่างให้ท่านที่อยากเรียนรู้เรื่องการทำเรือ จำลอง หรือโมเดลเรือตัวอย่างๆละเอียดลึกซึ้งจากการสอนที่เป็นที่ไปที่มาของโครงสร้างเรือทุกชนิด// การต่อเรือจำลองที่ไม่รู้สัดส่วนของความเป็นจริงของเรือโบราณจะไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อการศึกษาได้เลย และการสร้างเรือจำลองที่แท้จริงต้องผ่านการออกแบบ เขียนแบบเพื่อนำไปประยุกต์กับของจริงและเพื่อไต่เต้าไปสู่การสร้างเรือจริงและบัดนี้เพชรนาวีได้ทำการสอนต่อเรือจำลองเป็นรุ่นๆ ๆละ6 คนเพื่อรองรับตลาดการค้าเสรีเอเชี่ยนที่จะถึงในอีกหนึ่งปีเศษๆข้างหน้านี้ การสอนไม่ใช่สอนแบบให้ทำตามแบบของผู้สอนอย่างเดียวโดยไม่อธิบายถึงหลักวิชาการที่แท้จริงเช่นหน้าเพล่คือเส้นอะไร มีความหมายเพื่ออะไร   เส้น โค้งของกงเรือจุดกำเนิดมาจากตรงไหน   ใบจักรที่ใช้ในเรือลำนั้นๆควรจะมีรอบผ่าสูญกลางเท่าไร และคำนวณมาจากไหน  ระวางขับน้ำคำนวณมาจากอะไร นี่คือการสอนที่มีประสิทธิภาพในเชิงหลักวิชาการว่าด้วยหลักการต่อเรือที่แท้จริง เราสอนภาคทฤษฎีด้วยจอโปรเจ็กเต้อร์ ชัดเจนในการโยงเส้นต่างๆ   เมื่อท่านเรียนจบกระบวนการในการต่อเรือจำลองที่รู้จริงไปถึงการต่อเรือจริง ท่านจะได้เรือลำที่ท่านฝึกทำด้วยฝีมือของท่านเองกลับบ้าน ด้วยความภาคภูมิใจ ขนาด 2 ฟุต หนึ่งลำมูลค่าไม่ต่ำกว่า10.000.00 บาท
      ค่าสมัครเรียน 9500.00 บาท ต่อคน( สำหรับฉะเพราะท่านที่เรียนทำเรือสำเภาท่านต้องเสียค่าทำสีและเย็บใบเรืออีกลำละ 800.00 บาท )และสำหรับท่านที่ชักชวนเพื่อนมาเรียนในคอร์ตเดียวกันเราจะลดค่าเรียนให้ท่าน 1000.00 บาท ต่อคน
 อู่ต่อเรือจำลองเพชรนาวี อาสาเป็นสื่อกลางการซื้อขาย  เรือไม้  รับคำนวณไม้ในตัวเรือ ทั้งเก่าและใหม่  รับหาไม้ซ่อมเรือ  หรือต่อเรือใหม่ ทั้งไม้ตะเคียน -  ประดู่ เต็งไทย  คลิ๊กที่ประสบกราณของผู้ใช้

 

          และสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ในการต่อเรือจำลองที่ให้ ความเป็นจริง เรียนรู้ได้จริงแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนที่อู่ต่อเรือจำลองเพชรนาวีที่ จังหวัดเพชรบุรี เราขอแนะนำให้ซื้อ อุปกรณ์ในการเรียนรู้เรื่องการประกอบการทำเรือจำลอง ไปทำเองด้วยตัวเองจะดีกว่า ดีหลายประการ คือไม่เสียเวลางานที่ทำประจำ ไม่เสียค่าใช้จ่ายจิปาถะเช่นค่ารถ ค่าหอพัก ทุ่นค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก แต่เรียนรู้ในการทำเช่นเดียวกัน ยกเว้นการดึงเส้น โยงเส้น กร๊าฟในแบบเพื่อหาส่วนโค้งของกงเรือ แต่ก็ไม่ยากเพราะเราสอนโดยทางอีเมล์ด้วยๆการอธิบายภาพด้วยภาพนิ่ง   แผ่นแบบและวัสดุพร้อมซีดีการสอนเขียนแบบ ออกแบบเรือ
 หนึ่งชุด ราคา 3900.00บาท   
     สั่งซื้อได้ ทางโทรศัพย์ หรือทางเวบบรอด ได้ทุกเวลา โดยโอนเงินเข้า ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรบุรี นายประจวบ   สุวรรณโชติ   เลขบัญชี 2072637855 เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ทางผมจะส่งของมาให้ท่านฝึกทำ มีดังต่อไปนี้
  
  
( 1 ) ไม้เบญจพรรณเนื้ออ่อนที่แปรูปแล้วที่ง่ายต่อการทำของมือใหม่สมัครเล่น เพื่อประกอบทำเรือได้  1 ชุดประมาณ เกือบ สองร้อยชิ้น โดยไม้ที่แปรรูปแล้วนี้ที่ส่งมาเพื่อให้ท่านเอากระดาษลอกลายทาบที่แบบแปลนที่ส่งมาเพื่อเอามาทาบกับไม้แล้ฉลุตาม
( 2 ) แบบแปลนเรือที่กระจายเส้นแบบเพื่อลอกตามแล้ว ประมาณ สิบกว่าแบบ มีดังนี้ 
1 แบบมาร์โคโปโล   2 แบบเรือาสำเภาสามหลักแซร์แซม 3 แบบเรือสำเภาโปรตุเกสไม่ระบุชื่อ 4 แบบเรือซันตรามาร์เรียsantamarea    5 ปินต้า pinta    6 มิน่าmina    เป็นแบบลายฉลุแล้วประกอบทำได้เลย แบบนี้เป็นของนอกเอามาประยุกต์   7 แบบเรืออวนลากไทย 8 แบบเรือ บรรทุกปีกโป๊ะไทย   9 แบบเรือ ฉลอม 10 แบบเรือเมล์สุพรรณบุรี สองชั้น 11 แบบเรือแท็กซี่สมัยรัชกาลที่ ๕ 12 แบบเรือหางแมลงป่อง 13 แบบเรือ สำเภาจีน
( 3 ) ซีดี 1 แผ่น ในซีดีอัดแน่นไปด้วยภูมิองค์ความรู้เรื่องการต่อเรือ   สอนการเขียนแบบอ่านแบบ ในรูปแบบ โปรแกรม powerpoint มีรูป เรือทั้งไทยและเทศทุกชนิด ประมาณ สามร้อยกว่าแบบ ภาพการประกอบการทำเรือ ตั้งแต่ต้นการวางกระดูกงูติดโขนตั้งกงตัวแรก วางแพนท้าย จนถึงขั้นตอนสุดท้าย
( 4 ) สมุดคู่มือการประกอบเรือต่างๆเช่น เรือมาร์โคโปโล    เรือสำเภาจีน เรือประมง   วิธีการขึงเชือกใบเรือ 
( 5 ) สมุดคู่มือการลงสีทำเรือไม้ที่ถูกต้อง ว่าจะควรลงอะไรก่อนหลัง วิธีการลงสีอะไรที่เรียกว่าเรียกเสี้ยนไม้เพื่อการขัดตัดเสี้ยน ทำอย่างไรสีจึงเป็นสีโบราณที่ไม่เก่า การลงสีอะไรที่เรียกว่า สีปัจจุบันนิยม 
และของทุกอย่างที่เอ่ยมานี้จะส่งถึงบ้านท่านในเวลาไม่เกินสามวันหลังจากที่ท่านโอนเงินเรียบร้อย
        เราจะเดินทางไปด้วยกันไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปลายฝันคือตลาดเรือจำลอง และต่อไปจะบอกถึงตลาดเรือจำลองที่ไม่มีวันตาย งานอะไรก็ได้ ที่ทำแล้วสร้างความสุขให้กับตัวเองและครอบครัว งานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง งานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วนั่นคือใช่เลยคืองานของเรา
ดูรูปและวัสดุที่จะส่งทาง ประสพการณ์ของผู้ใช้  ด้วยความปราถนาดี
ประจวบ   สุวรรณโชติ  อู่ต่อเรือจำลองไม้มงคลเพชรนาวี 0879149364

 กราบเรียนท่านลูกค้าทุกท่านเนื่องด้วย อีเมล์ s_prachoup@hotmail.com เข้าไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ  จึงเรียนให้ท่านลูกค้า โปรดใช้อีเมล์นี้ครับท่าน    อีเมล์ที่ใช้ได้ คือ  prachoup888@gmail.com   จึงขอเรียนมาให้ทราบทั่วกัน ขอขอบคุณ ทุกๆท่านครับ

เรือประมงอวนดำ สมัยประมาณพุทธศักราช 2480 เรืออวนดำเกิดขึ้นและมีมากจากสมุทรปราการ

More...

เรืออวนลาก ( ประมงไทย )  otop 5 ดาว  พศ  2552   

More...

ประมงไทยเรือตังเก ชนิดและขนาดของเรือเหมาะสำหรับ งาน คือประมาณอยู่ที่ 16.00 เมตร ถึง 18.00เมตร

More...

เรือประมงไทยลากเดี่ยว ( ท้ายตัด ) เป็นเรือที่ต่อกันมากในสมัย พ.ศ . 2516—2540 แหล่งที่ต่อขึ้นชื่อฤชา ก็ที่สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นส่วนใหญ่

More...

เรือไดร์หมึก เรือไดร์หมึกสมัยพ.ศ. 2520-2548 มักจะต่อเรือด้วยไม้ความยาวขนาดไม่เกิน 7 วา หรือ 14 เมตรเป็นหลัก

More...

เรือประมง ( ซื้อปลา ) พุทธศักราช 2488 การประมงไทยยังไม่ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันการสื่อสารการคมนาคมไม่เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้ 

More...

เรืออวนลากเริ่มต้นเดิมทีเรียกว่าอวนไต้หวันเพราะเรือที่นำเข้ามาทำประมงลากปลาที่อ่าวไทยเมื่อพุทธศักราช 2501

More...

เรือประมงลากคู่ เก๋งสะพาน ( ลำหู ของเรือลำแม่หรือเรืออวน ) เริ่มนิยมต่อกันมากเมื่อราวพุทธศักราช 2505

More...

เรือประมงไทยลากเดี่ยว เป็นเรือที่ต่อกันมากในสมัย พ.ศ . 25162540

 

 

 

 

 

 

More...

วิถีชีวิตที่มีแต่ความสุขของชาวตังเกซึ่งปัจจุบันคงเหลือแต่ความทรงจำครั้งในอดีต

More...

กระโจมดูปลาบนหลังคาเรืออวนดำ

More...

อวนกับลังปลาเป็นของคู่กันกับเรือลาก

More...

วิถีชีวิตประมงไทย  ( เรืออวนลากเดี่ยว )  ผลงานและฝีมือของ นายนิพนธ์  สุวรรณโชติ  ผู้จัดการและผู้ประสานงานกลุ่ม ต่อเรือจำลองไม้มงคล เพชรนาวี

More...

กว่าจะได้เป็น  otop   5 ดาว ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนาๆนับประการ

More...

ขายเรือตกปลาขนาด12 ฟุต ต่อจากไฟว์เบอร์กล๊าสแท้% ไม่มีพลาสติกปน ทำสีตามใจผู้ซื้อ ขายถูกทำเอง สนใจ โทร ประจวบ สุวรรณโชติ 0879149364

More...

ขายเรือตกปลา12 ฟุต ทำจากไฟว์เบอรแท้ % ไม่มีพลาสติกเจือปน แข็งแรงทนทาน เรไฟว์เบอร์ถึง 5 ชั้น 

More...

ขายเรือท่องเที่ยวแม่น้ำต่อจากไม้ตะเคียนรูปทรงเรือย็อร์ช ขนาดความยาว 16.00เมตร กว้าง 4.00เมตรภายในโอ่โถง กำลังต่อยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าของต้องการความใหญ่กว่าลำนี้เพื่อให้สมแก่ความต้องการของธุระกิจที่กำลังทำอยู่ จึงต้องการขายถูกกว่าต้นทุนที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อสร้างลำใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม 

More...

More...

พังงาเรือเพื่อการใช้จริง ทำจากไม้ประดู่ส้ม มะค่าโมง   ประดู่ชิงชันดุมกลาง เป็นสะแตนเลสเพื่อสอดแกลนเพรา ราคาเป็นกันเอง ตามความใหญ่ของวงรอบ สั่งทำได้ทุกเวลา มั่นใจในฝีมือ

More...

 เรือประมงไทย 38 เมตร ( ของจริง ) ย่อมาตราเหลือ 1.60 เมตร
บอกเล่าเรื่องราวการต่อเรือใหญ่ที่ออกทะเลลึก
เป็นเรือประเภทเก๋งคุมหลักเบตรเดี่ยว
More...

การขึ้นคานซ่อมแต่ละครั้งใช้เงินทุนมิใช่น้อย

More...

เรือประมงไทยชนิดลากเดี่ยว ตะเฆ้คู่  เก๋งท้ายสองชั้นครึ่งหลักเบตรเดี่ยว ๖ ห้องเย็น       

More...

เป็นเรือสินค้า( ต่อด้วยไม้ )เดินระหว่างประเทศ ไทย- มาเลเซีย

More...

เรือตังเก  (ประมงไทย)ชนิดและขนาดของเรือเหมาะสำหรับ งาน คือประมาณอยู่ที่  16.00  เมตร ถึง  18.00เมตรในตัวเรือประกอบด้วยห้องเย็น  ขนาดของห้องเย็นกว้างประมาณ  0.90 เมตร

More...

เป็นเรือที่โกลนขึ้นจากความทรงจำใส่ความเป็นมงคลด้วยไม้สื่อถึงความมงคล  ( ฐานมีกระจกใสครอบ อย่างดี )

More...

เดินทางจากกทม สายธนบุรีปากท่อ ผ่านสมุทรสาคร  ผ่านสมุทรสงคราม ถึงแยกวังมะนาวเลี้ยวซ้ายไปทางเพชรบุรี จากแยกวังมะนาวมาถึงอู่แค่ 2.5 กม. ข้างปั้มน้ำมันปั้มที่3 ปั้ม PT  เลยปั้มประมาณ 50 เมตร เลี้ยวเข้าซอย ประมาณ 50 เมตร บ้านแรกอู่ต่อเรือจำลองเพชรนาวี จะพบกับอ.ประจวบ ใจดี ทุกวัน

More...

เรือลากจุงและเป็นเรือดับเพลิงไปในตัว ต่อจากไฟว์เบอร์กล๊าสผสมไม้มงคล

More...

ผลงานที่กลุ่มเรือจำลองไม้มงคลเพชรนาวีทุ่มกำลังและความคิดพร้อมฝีมือเพื่อให้ได้มาเพื่อเป็นหนึ่งในเพชรบุรี

More...

ประมงไทยท้ายไต้หวันเก๋งท้าย ขนาด 9 วาไทย

More...

ประมงไทยลากเดี่ยวท้ายตัดเก๋งคุม 17 วาไทย

More...

เรือวิถีแม่น้ำไทย

Date 26/02/2014   11:39:24

ขายเรือและรับสั่งต่อเรือใหม่ไฟว์เบอร  เป็นเรือท่องเที่ยวหรือเรือตกปลาทุกชนิด  ราคาเป็นกันเอง

More...


Date 20/01/2014   07:28:33
More...


Date 20/01/2014   07:25:00
More...


Date 20/01/2014   07:19:46

สปิตโบ๊ตต่อจากไม้ตะเคียนพม่าน้ำหนักเบา ยาว 45 ฟุต กว้าง 3.40 m  งาน 40 %

More...


Date 23/10/2013   08:48:39

ขายเรือนำเที่ยวรูปทรงเรือต่อสมัยโบราณตกแต่งเพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ เจ้าของลงทุนตกแต่งหมดไปเกือบสองล้าน แต่เปลี่ยนใจไปทำธุรกิจใหม่เลยบอกขายแค่ เก้าแสนแต่ต่อรองกันได้ ครับ ขายในลักษณะสภาพที่เห็นในรูปภาพ สนใจก็โทรสอบถามหรือมาดูได้ที่อู่ต่อเรือสมุทรสงครามได้ทุกเวลา

More...


Date 23/10/2013   08:43:24

ขายถูกกว่าทุน

More...


Date 23/10/2013   08:38:07
More...


Date 23/10/2013   08:35:31
More...


Date 23/10/2013   08:35:29
More...


Date 18/03/2013   07:34:15

เรือปั้นหยาท้องปลิงในประวัติสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังษีใช้บิณบาตรเป็นกิจวัตรประจำวัน  ในรัชสมัย ร ๔  .ผมศรัทราในวัตรปฎิบัติของท่านมากเลยคิดทำเรือจำลองต่อด้วยไม้สักทองและไม้มงคลทั้ง ๕ เพื่อท่านๆที่ศรัทราในวัตรปฏิบัติของท่าน  ได้สั่งซื้อ  เพื่อไปให้พระที่ท่านนับถือเป็นการส่วนตัว เชิญแม่ย่านางลงเรือ  แล้วอะไรๆก็จะดีขึ้น  ท่านว่าอย่างนั้น จะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นศรัทราของท่านเอง  

ขายเรือหนึ่งลำ ๔๙๐ บาท แถมหนังสือประวัติและหนังสือชินบันชร

More...


Date 08/08/2010   09:33:15
More...


Date 01/11/2009   14:52:06

เจ้าตำนานแห่งความเร็วพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยการปล่อยอารมณ์ในการเล่นเรือ

More...


Date 01/11/2009   14:47:07

เจ้าแห่งความเร็ว ต่อเพื่อเข้าสู่สนามของกิฬาแข่งเรือ

More...


Date 01/11/2009   14:43:33

เข้าสู่สนามแข่งอย่างมั่นใจในความถูกต้องของทฤษฎีในการต่อ

More...


Date 01/11/2009   14:40:00

แข่งเพื่อการกิฬาหลากหลายรูปแบบ

More...


Date 30/10/2009   07:43:47

ต่อจากไม้อัดกันน้ำอย่างดีฉาบด้วยใยแก้วไฟว์เบอร์กลาส

More...


Date 30/10/2009   07:16:02

ต่อจากไม้อัดกันน้ำอย่างดีออกแบบจากทฤษฎีจริงและออกแบบตามใจของลูกค้า

More...


Date 20/10/2009   08:28:01

เรือหางยาวต่อกันทั่วทุกภาคล้วนแต่แข่งขันฝีมือและโชว์ความเป็นเอกภาพในทางความคิด

More...


Date 20/10/2009   08:19:19

เป็นเรือโดยสารและเรือลากจุง ( ที่เรียกว่าเรือโยง ) ส่วนมากมักจะต่อที่จังหวัดอยุทธยาจังหวัดสุพรรณบุรี

More...


Date 14/10/2009   08:31:57

เรือสองตอนนับว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างไทยโดยแท้ครับ 

More...


Date 14/10/2009   08:34:22

มาเรียนต่อเรือที่รู้หลักสูตรย่อขยายโครงสร้างของเรือที่แท้จริงกันดีกว่า 

More...


Date 14/10/2009   08:20:22

เรือหางยาวเป็นวิถีชีวิตประจำวันของชาวไทยอย่างแท้จริง  เป็นพาหนะคู่วิถีชาวไทยที่อยู่ริมฝั่งน้ำจริงๆ

More...


Date 03/10/2009   07:57:42

เรือบรรทุกทรายหลังคาสังกระสี

More...


Date 01/10/2009   22:09:59

เป็นเรือขุดจากไม้มงคล 30 ฝีพาย

More...


Date 30/09/2009   11:30:22

เรือข้าหลวงสมัยกึ่งสมัยพระพุทธเจ้าหลวง  ข้าราชบริภารที่มีความดีความชอบ  

More...


Date 01/10/2009   22:11:56

เรือด่วนเจ้าพระยา สมัยเริ่มวิ่งในคลองแสนแสบ

More...


Date 01/10/2009   22:15:39

เรือเมล์หรือทั่วไปเรียกว่าเรือแท็กซี่ ความเป็นมาของรูปแบบเรือครั้งที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป

More...


Date 01/10/2009   22:19:04

  เรือบรรทุกทราย ชาวชนบทที่อยู่ตามชายฝั่งแม่น้ำลำคลองทั่วไปมักจะเรียกขานกันติดปากว่าเรือต่อหรือเรือทราย

More...


Date 01/10/2009   22:20:49

เรือกระแชงนับว่าเป็นเรือที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานเป็นชีวิตที่เรียบง่าย

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

๐๐๒๗

More...

๐๐๒๗  หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน

More...

๐๐๒๖  หลังบุ๋ม

More...

๐๐๒๖ หลวงพ่อคูณ หลังบุ๋ม

More...

๐๐๒๕  หลวงพ่อคูณ

More...

๐๐๒๕ หลวงพ่อคูณ

More...

๐๐๒๔

More...

๐๐๒๔  หลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อแดง

More...

หลวงพ่ออี๋

More...

๐๐๒๓  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

More...

๐๐๒๓  พระมงคล เนื้อผง เนื้อดินเผา

More...

๐๐๒๑  หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจึด

More...

๐๐๒๑  หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

More...

๐๐๒๐ หลวงพ่อบ้านแหลม  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม

More...

๐๐๒๐ หลวงพ่อบ้านแหลม

More...

๐๐๑๙  หลวงพ่อตุ้มวัดศีลคุณาราม ตำบลหนองชุมพล  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

More...

๐๐๑๘  พระซุ้มกอ ไม่ทราบที่มาของวัด ครอบครองมาเมือ ๒๕๐๐ ได้มาจากพระธุดงค์

More...

 0017 หลวงพ่อ แดง วัดเขาบันไดอิฐ

More...

หลวงพ่อแดง

More...

 0016 หลวงพ่อม่วง วัดคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน จังหวัดราชบุรี

More...

0016  หลวงพ่อม่วง  วัดคุ้งกระถิน

More...

 

0015  หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
More...

 

 0015 หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
More...

0014  หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  วัดบ้านไร่

More...

0014  หลวงพ่อคูณ  วัดบ้านไร่

More...

0013  ด้านหลังเหรียญ หลวงพ่อวัดแก่นจันทร์

More...

0013  หลวงพ่อแก่นจันทร์   ในอุโบสถส์ วัดป้อมแก้ว  จังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง

More...

0012

More...

0011/1

More...

0011

More...

0010

More...

๐๐๐๙  หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรวรวิหาร รุ่นย้อนยุค  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

( แม่กลอง )

More...

0008

More...

0007

More...

 0006  หลวงพ่อบุญ  วัดวังมะนาว ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

More...

0005

More...

0004  ไม่ทราบทีมาของวัด

More...

0003 พระพุทธบูชา วัดศีลคุณาราม สร้างเมื่อ พ ศ ๑๕๑๙  งานวางศิลาฤกษศาลาการเปรียญ

More...

0002  หลวงพ่อทอง  วัดเขาตะเครา  จังหวัดเพชรบุรี

More...

0001  พระพุทธบูชา หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม พระสมุทรวรวิหาร  จ.สมุทรสงคราม

More...

ศิลปินโอท๊อป ( OTOP )  รางวัลแห่งชีวิตที่น่าภาคภูมิ ๑ เดียวในจังหวัดเพชรบุรี

More...

เรือประมงไทยชายฝั่ง

เรือบรรทุกปีกโป๊ะ ชาวประมงเรียกว่าเรือโป๊ะ สำหรับใช้งานในการกู้ปลาทะเลจากโป๊ะ

More...

เรียกว่าเรือโยงโป๊ะเป็นเรือลากจุง ชนิดหนึ่ง ที่ มีความยาวอยู่ที่

More...

ประวัติเรือโยงโป็ะ เรือโยงโป๊ะเป็นเรือลากจุง อีกชนิดหนึ่ง

More...

เรืออวนลุนเกิดขึ้นคาดว่าเมื่อราวพุทธศักราช ๒๕๐๓

More...

เรือลากหอยแครงต้นกำเนิดไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นที่อ่าวใดก่อน

More...

  เป็นเรือประมงขนาดเล็กมาตรฐานความยาวของเรือโดยส่วนมากจะอยู่ที่

More...

เรืออวนลอย ( ปลาอินทรี )

More...

เรือรูปทรงฉลอมติดใบเดี่ยว ต้นกำเนิดต่อที่บ้านแหลมเพชรบุรี

More...

ประมงลากเดี่ยว p 0013

More...

เรือบรรทุกสินค้า ระหว่างภาคใต้ กับ  กทม

More...

การไหว้โขลนเชิญแม่ย่านางลงเรือ รวม

More...

More...

More...

ประมงไทย px

More...

ประมงไทย p0012

More...

การสอนแบบและการถอดแบบเรือที่ต่อด้วยไม้

สนุกกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการค้นหาแบบเรือแปลกๆเพื่อนำมาสร้างงาน

More...

เรียนวิธีการหยั่งเส้นเชื่อมโยงเส้นมาหากันเพื่อหาค่าของแนวเส้นทางน้ำเส้นกำลังเรือ

More...

แบบเรือฉลอม

More...

แบบเรือประมงไทย

More...

การประยุกต์ในการทำแบบง่ายๆเพื่อสะดวกกับผู้ที่อยากเรียนรู้ซื้อแบบเอาไปทำเอง  โดยไม่ยุ่งยากสามารถเอาแบบที่ขยายไปก็อปปี้ทำได้เลย  มีแบบเป็นร้อยๆตระกูลเรือให้ท่านเลือกซื้อได้ตามใจชอบในการรักเรือ

More...

ช่างมีความสุขอะไรเช่นนั้น

More...

สุดยอดมือขัด

More...

ตี๊ จารย์ว่าตาแกจะขวางๆอยู่นะ ง่วงป่าว

More...

เฮ๊ มิ๊วเอาซองกฐินมาแจกด้วยรึไง

More...

เฮ๊....อย่าเพิ่งง่วงเรียนเขียนแบบให้จบก่อน

More...

ฉลองการเรียนรู้จบ เย็นนี้

More...

นี่ก็สุดยอดนักสู้  เลือดโพธาราม

More...

ใจมันสู้ซะอย่าง  สู้จริงๆ ขับรถจาก กทม มาทุกวัน จนจบ สองลำ

More...

ให้อย่างเหมือนลูกหลาน สอนให้ชนิดหมดพุง

More...

ให้อย่างไม่เลือกศาสนา รักกันเหมือนพี่น้อง เวลาเรียนรู้ก็สนุก

More...

โมเดลเรือกับเรือจำลองผิดกันอย่างสิ้นเชิงมันหมายถึงอะไร

More...

การถามตอบที่มีอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนญาติ

More...

สอนในจอโปรเจ๊กเตอร์แสดงเส้นเอกต่างๆในตัวเรือชัดเจนสนุกมากๆ

More...

การออกแบบภายในของเรือขนาด 36 เมตร   ต้องคำนวนเนื้อที่ของการใช้สอยให้พอดีกับพื้นที่ของการใช้งาน

More...

การสร้างที่อิงหลักวิชาการๆสร้างเรือจริง  ผิดเพียงการใช้หน้าไม้  ต่างกัน เพราะไม่ได้ลงน้ำจริง

More...

การสร้างเรือจำลองมาร์โคโปโลเท่ากับของจริง  ยาว 18 วา  หรือ36 เมตร

More...

More...

แบบเรือมาร์โคโปโรที่โด่งดังที่สุดของอู่ต่อเรือไม้มงคลเพชรนาวี

More...

การหาค่าของกำลังเรือนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการคำนวนระวางขับน้ำ

More...

การหาเส้นรูปตัดเพื่อหารูปทรงส่วนยกของกงเรือ

More...

การสร้างเส้นในตัวเรือเพื่อการหาค่าของเส้นหน้าเพล่ในตัวกงเรือ

More...

สอนทำให้ได้รูปแบบของงานต้นแบบ

More...

เพลิดเพลินกับงานที่อิงกับหลักความจริง

More...

งานบางชิ้นก็เป็นสิ่งเตือนใจเตือนความหลังเล่าเรื่องอดีตเก่าๆได้เป็นอย่างดี

More...

ติดใจซึ้งในศิลปหัถกรรมเรือจำลองเลยเรียนต่ออีกรอบนึง

More...

จบไปแล้ว10 กว่าคนอาวุโสกว่านี้อีก  อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญที่อยากเรียนอยากฝึกเองไม่ใช่ลูกหลานยุให้เรียน

More...

การขยายเส้นแต่ละเส้นต้องให้แม่นด้วยการจี้ถึงจุดที่ต้องการเรียนรู้

More...

ความปรารถนาดีที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูของ  ผอ เขาย้อยวิทยาท่านได้เชิญมาเป็นวิทยากร

More...

ถามว่าจะเรียนเอาไปทำอะไร

More...

ทุกคนมีใจรักเรือเป็นทุนเดิมจึงมาพบกันโดยบังเอิญ

More...

เรือสำเภาค้า
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

สินค้า มาตรฐานในการส่งออกแต่ทำอย่างไรๆก็ไม่เคยได้ออกสักทีเพราะลูกค้าของเราท่านไม่ยอมให้ออกบอกมีเท่าไรเอาหมดเอาเป็นร้อยแค่ลำละ 480.00 บาท ส่งให้ฟรี

More...

สินค้า มาตรฐานในการส่งออกแต่ทำอย่างไรๆก็ไม่เคยได้ออกสักทีเพราะลูกค้าของเราท่านไม่ยอมให้ออกบอกมีเท่าไรเอาหมดเอาเป็นร้อยแค่ลำละ 480.00 บาท ส่งให้ฟรี

More...

เรือสำเภากึ่งสำราญต่อจากไม้มงคล

More...

เรือยอชน์ที่ต่อจากการขยายมาตราจากภาพของจริงและเอามาจินตนาการจากความรู้ที่ได้ประสพการณ์ทำมาจากของจริง

More...

More...

More...

เป็นเรือสำเภาค้าเกลือของชาวมาเลที่เข้ามาทำการค้าเกลือที่อ.บ้านแหลจ.เพชรบุรี เมื่อราวๆพุทธศักราซ2480

More...

ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่อย่างอบอุ่นขอขอบคุณมาณ.ที่นี้ด้วยครับ

More...

สำเภา OTOP  ***** ปี2547  บรรจุกล่องไม้อย่างดี

More...

สร้างงานจากภาพที่เป็นความทรงจำในอดีตเป็นงานที่ทำแล้วสร้างจินตนาการได้ดีเป็นเยี่ยม

More...

การถอดแบบจากภาพที่เก่าแก่เอามาต่อใหม่นับว่ายากพอลมควร

More...

การอัญเชิญแม่ย่านางเรือขึ้นประทับเรือจำลองถือว่าเป็นหัวใจหลักในการบูชาครูของอู่ต่อเรือจำลองเพชรนาวี   

More...

การันตีสำหรับความรู้สึกถึงผลงานที่ได้ทุ่มเทให้ทั้งชีวิต

More...

พังงาเรือประกอบด้วยไม้มงคลทั้ง 5

More...

สิทธิการิยะท่านว่าอันแม้นผู้ใดได้มีสำเภาไว้ในครอบครอง

More...

เรือใบชายธง เป็นเรือสำราญโดยฉะเพราะ

More...

การถอดแบบเรือนี่ก็สำคัญเมื่อเราอ่านแบบออกแล้วเราก็สามารถคำนวนต้นทุนที่จะทำเรือจริงได้

More...

รางวัลบริสุทธิที่สร้างกำลังใจให้กับผู้ที่รักงานศิลอีกมากมาย

More...

สำเภาค้าสมัยอยุทธยา

More...

ฝาแฝดไทยชื่อก้องสท้านโลก

More...

สำเภาค้าร่ำรวยมหาศาล

More...

ความมุ่งมั่นต่องานที่เรารักจึงทำให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

More...

สำเภาค้ากึ่งสำราญ

More...

จินตนาการที่ฝันอาจจะเป็นจริงสักวันหนึ่ง

More...

เรือมาร์โคโปโล
Headline

รุ่นแรกวัดศีลคุณาราม

More...
Headline

วัดศีลคุณารามรุ่นแรก

More...
Headline

สำเภายอชน์นี่ก็ไม่เบาลูกค้าท่านชอบมากๆมักจะซื้อเอาไปเป็นฉากหลังที่โต๊ะทำงานแพงมั๊ยโทรมาถามกันบ่อย ไม่แพงครับ หมื่นต้นๆน่ะครับ นึกซะว่าเลี้ยงเพื่อนมื้อเดียวก็เกินคุ้ม

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................